Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Pomoc dla Ukrainy SZCZEGÓŁY

Wizyty w sprawach z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego należy umawiać telefonicznie. SZCZEGÓŁY

Aktualności

Treść

Zapraszamy do udziału w Zaawansowanym Szkoleniu ,,Pakiet MS OFFICE” w ramach DigComp.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z najczęściej wykorzystywanymi możliwościami aplikacji Microsoft Office. Na zajęciach realizujemy dziesiątki zadań i przykładów, to jedyny sposób by opanować swobodne poruszanie się w edytorze tekstu MS Word czy arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć on-line.

Uczestnikami mogą zostać:

  1. Osoby pracujące (umowa o pracę/zlecenie/działo/powołanie/mianowanie, z wyłączeniem jednoosobowych działalności gospodarczych), które ukończyły 18 rok życia
  2. oraz zamieszkujące lub pracujące na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze).

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych i jest zakończony zewnętrznym egzaminem certyfikującym z kompetencji cyfrowych w ramach DigComp.

Kurs komputerowy  realizowany jest w ramach projektu „Otwarci na nowe możliwości – kompetencje komputerowe i kwalifikacje językowe Twoją szansą na rozwój” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W załączeniu znajdują się dokumenty zgłoszeniowe.

Jak zgłosić swój udział w Szkoleniu pakiet MS OFFICE?

1. Wypełnij dokumenty zgłoszeniowe.

2. Prześlij swoje zgłoszenie mailowo:   a.michalczak@csi.info.pl  (z dopiskiem pakiet MS Office).

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!  Ilość miejsc jest ograniczona.


Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYCH Szkoleniach językowych (język angielski, niemiecki, francuski)

Podczas realizowanych szkoleń uczestnicy nabędą lub podwyższą posiadane kompetencje z zakresu znajomości wybranego języka obcego – do wyboru język angielski, niemiecki lub francuski. Szkolenia realizowane będą na wybranym poziomie zaawansowania (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Każde szkolenie zakończone będzie egzaminem zewnętrznym, dającym możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje językowe.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swoich kompetencji językowych, co jest szczególnie istotne na współczesnym rynku pracy. Szkolenia dopasowane są do indywidualnych potrzeb i preferencji Uczestników, zarówno pod względem poziomu zaawansowania, jak również formy i terminów przeprowadzanych szkoleń.

Naszą ofertę kierujemy do osób pracujących/lub zamieszkujących na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć on-line/lub stacjonarnie.

Uczestnik zajęć on-line powinien dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenia językowe organizowane są przez Centrum Szkoleń i Innowacji  Sp. z o.o.

Uczestnikami mogą zostać osoby pracujące, które ukończyły 18 rok życia oraz pracują i/lub zamieszkują na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze).

 

W bezpłatnych szkoleniach nie mogą brać udziału osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

 

W załączeniu znajdują się niezbędne dokumenty zgłoszeniowe.

Jak zgłosić swój udział w wybranym Szkoleniu językowym?

1. Wypełnij dokumenty zgłoszeniowe.

2. Prześlij swoje zgłoszenie mailowo: k.blotniak@csi.info.pl (z dopiskiem „Szkolenia językowe”).

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!  Ilość miejsc jest ograniczona.

1551470