Projekt "NIE=PEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY 2"

 

Rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej grupy wsparcia Projektu "NIE=PEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY 2". (Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

Beneficjentami projektu są OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (Z POWIATÓW: PSZCZYŃSKIEGO, BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO, M. TYCHY) w tym:

 

                * osoby z niepełnosprawnością intelektualną,

                * osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,

                * osoby z niepełnosprawnością sprzężona,

                * osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi.

 

UWAGA! UCZESTNIKAMI MOGĄ BYĆ ZARÓWNO OSOBY BEZROBOTNE/POSZUKUJĄCE PRACY, JAK I RÓWNIEŻ PRACUJĄCE.

 

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNICY BĘDĄ MOGLI SKORZYSTAĆ Z NASTĘPUJĄCYCH FORM WSPARCIA:

 

                * Trening motywacyjny

                * Trening umiejętności społecznych

                * INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE

                * INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

                * Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości

                * Trening pomocy w poszukiwaniu pracy

                * BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE

                * STAŻE ZAWODOWE Z GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA

 

Biuro projektu:  ul. Sznelowiec 2 (parter), 43-200 Pszczyna, tel. 534-860-120,

http://www.hermangc.pl/