Przejdź do treści
Przejdź do stopki

PCB

Treść

 

PCB

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Wójt Gminy Suszec informuje mieszkańców – osoby fizyczne  nie będące  przedsiębiorcami , posiadające urządzenia lub instalacje, w których są lub były wykorzystywane PCB o ustawowym  obowiązku przedłożenia wójtowi informacji  o rodzaju i miejscach wykorzystywania PCB.

Powyższą informację należy przedłożyć na formularzu dostępnym w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  /pokój  nr 3/ oraz do pobrania  poniżej  w  terminie  do  31 stycznia 2010. 

Przypomina się również wszystkim przedsiębiorcom z terenu Gminy Suszec posiadającym urządzenia lub instalacje, w których są lub były wykorzystywane PCB o obowiązku aktualizacji informacji   o PCB marszałkowi województwa śląskiego.

 

             

Co  to jest  PCB?

 

Nazwą „polichlorowane bifenyle" w skrócie PCB określa się grupę związków organicznych,   w których cząsteczce występują jako podstawniki w pierścieniach związków aromatycznych atomy chlorowca.

Ze względu  na  swoje  właściwości dielektryczne PCB, znalazły szerokie  zastosowanie  jako podstawowy składnik olejów elektroizolacyjnych wykorzystywanych w transformatorach, kondensatorach, w urządzeniach niezbędnych  dla uzyskania  dobrej sprawności silników elektrycznych, w maszynach kopalnianych jako płyny hydrauliczne.

 

Na przełomie lat 60 i 70-tych okazało się, że PCB oprócz korzyści technicznych, stanowią zagrożenie dla środowiska, gdyż jako substancje odporne chemicznie i trudno ulegające biodegradacji, zaczynają kumulować się w organizmach żywych powodując szereg skutków ubocznych. W organizmach ludzkich powodują trwałe uszkodzenia  systemu nerwowego, wątroby, śledziony i nerek powodując zakłócenia w funkcjonowaniu systemu odpornościowego organizmu, zniekształcając  kod genetyczny.

 

Obowiązujące w Polsce  przepisy  prawne  zaliczają  PCB do substancji  stwarzających  szczególne zagrożenie dla środowiska i dopuszczają ich wykorzystywanie  do dnia 30 czerwca 2010r.

 

Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Formularze :

 

Informacja__o_wykorzystywanych_PCB_dla_osob_fizycznych_niebedacych_przedsiebiorcami.doc (99.50 Kb)

Informacja_o_wykorzystywanych_PCB_dla_przedsiebiorcow.doc (117.00 Kb)

 

 

 

 

2032600