Koło Gospodyń Wiejskich w Rudziczce

Treść

Ø Koło Gospodyń Wiejskich w Rudziczce ×

 

 

ADRES SIEDZIBY

Remizo-świetlica w Rudziczce 43-267, ul. Pszczyńska

 

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA WŁADZ ORGANIZACJI

Barbara Krzan – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rudziczce

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Ø  Kontynuacja działalności kulturalnej w środowisku.

Ø      Organizowanie różnorodnych wycieczek krajoznawczych.

Ø      Organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych np. wyjście do kina, teatru,

Ø      Udział w Biesiadach, np. Biesiada Śląska z zespołem „Kapela Bawarska” z Rybnika,

Ø      Udział w konkursach gawędziarzy w Teatrze Ziemi Rybnickiej; czynny udział w występach np. „Dzień Kobiet” i „Ślązaczka Roku” w Orzeszu, „Babski Comber”, „Dzień Matki”.

Ø      Współpraca z innymi organizacjami i zespołami z terenu Gminy Suszec i nie tylko.