Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Związki i stowarzyszenia

Treść

 

 

 

 

  Związek Kombatantów Rzeczpospolitej

   i Byłych Więźniów Politycznych. Koło Suszec

   Przewodniczący:

   (:

 

   Polski Związek Emerytów Rencistów                    

   i Inwalidów Koło Gminne Suszec.

   Przewodniczący: Florian Kwoka

         

 

   Koło Gminne Radostowice

   Przewodnicząca: Róża Jędrzejek

   (: 032 212 51 85

 

  Związek Górnośląski Koło Suszec

   Prezes: Wojciech Lala

   (: 032 212 43 94

 

   Związek Nauczycielstwa Polskiego.

   Oddział Suszec

   Przewodniczący: Anna Godziek

   (:

 

   Polski Związek Hodowców Gołębi

   Pocztowych. Oddział Żory. Sekcja nr 6

   Prezes sekcji: Antoni Bartecki

   (: 032 43 59 792

 

   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

   “Podaj Dłoń”

   Prezes Zarządu: Szymon Sekta

   *: 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1

   (: 032 212 42 77

 

   Polski Związek Wędkarski. Okręg

   Katowice. Koło nr 114 Suszec

   Prezes: Edmund Mrówczyński

   (: 0 606 103 680

 

   Śląski Związek Pszczelarzy Koło Suszec

   Prezes: Józef Kołodziejczyk

   (: 032 212 42 63

 

   Związek Zawodowy Górników w Polsce

   Kopalni “Krupiński”

   Przewodniczący: Henryk Lichodziejewski

   (: 032 75 66 113

 

   NSZZ “Solidarność” KWK “Krupiński”

   Przewodniczący: Mieczysław Kościuk

   (: 032 75 66 113

 

   Związek Zawodowy “Kadra”

   Przewodniczący: Andrzej Józefczyk

   (: 032 75 66 113

 

   Związek Zawodowy Pracowników

   Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla

   “Przeróbka”

   Przewodniczący: Dominik Tańczuk

   (: 032 75 66 113

 

   NSZZ “Solidarność ‘80”

   Przewodniczący: Ireneusz Gruszka

   (: 032 75 66 113

 

   Związek Zawodowy Ratowników

   Górniczych w Polsce

   Przewodniczący: Wojciech Urbanek

   (: 032 75 66 113

 

   Związek Zawodowy Pracowników Administracji i Dozoru

   Przewodniczący: 

   (: 032 75 66 113

 

   Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu

   Przewodnicząca: Gabriela Florczak

   (: 032 212 43 47

 

   Koło Gospodyń Wiejskich w Kryrach

   Przewodnicząca: Maria Kudła

   (: 032 212 22 45

 

   Koło Gospodyń Wiejskich w Kobielicach

   Przewodnicząca: Barbara Wróbel

   (: 032 212 51 97

 

   Koło Gospodyń Wiejskich w Radostowicach

   Przewodnicząca: Helena Wuzik

   (: 032 212 52 95

 

   Koło Gospodyń Wiejskich w Rudziczce

   Przewodnicząca: Małgorzata Przontka

   (: 032 44 88 871

 

   Koło Gospodyń Wiejskich w Mizerowie

   Przewodnicząca: Wiesława Niemczyk

   (: 032 212 21 28

2092871