Przejdź do treści
Przejdź do stopki

EKODORADCA

Treść

Agnieszka Szwaja – Ekodoradca

 

JEŻELI:

- mieszkasz w domu jednorodzinnym

- ogrzewasz dom piecem na paliwo stałe (węgiel)

- nie wiesz, czy Twój piec spełnia wymogi uchwały antysmogowej,

- planujesz wymianę/zakup źródła ciepła

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM EKODORADCĄ!

ZAKRES WSPARCIA:

- doradztwo w zakresie wymiany źródła ciepła,

- pomoc w zakresie uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła,

- pomoc w zakresie uzyskania dofinansowania na termomodernizację budynków,

- pomoc w zakresie uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznej

 

Skontaktuj się telefonicznie lub mailowo z naszym Ekodoradcą lub umów się z nim na spotkanie w ramach dyżurów w Urzędzie Gminy Suszec

Telefon: 797 714 374

E-mail: ekodoradca@subregioncentralny.pl

Poprzez wiadomość na profilu ekodoradcy: 

https://www.facebook.com/lifesubregioncentralny.

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

Ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

 

Link do strony, na której znajdują się materiały edukacyjne, promocyjne projektu ,,Śląskie. Przywracamy błękit’’ do pobrania

https://przywracamyblekit.slaskie.pl/pl/do-pobrania


W pierwszej połowie marca, nasz ekodoradca w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”, rozpoczął regularne dyżury w kolejnych gminach subregionu centralnego. Od teraz mieszkańcy Mierzęcic oraz Suszca będą mogli korzystać z indywidualnych konsultacji na terenie swoich gmin, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zakres dyżurów

Podczas przyszłych dyżurów, wszyscy okoliczni mieszkańcy będą mogli całkowicie bezpłatnie:

- Poznać dostępne programy dofinansowań do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji budynku lub instalacji OZE.

- Wspólnie z ekodoradcą wypełnić i złożyć wniosek w programach takich jak „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” czy „Moje Ciepło”.

- Zdobyć cenną wiedzę na temat poprawy efektywności energetycznej budynku oraz ulgi termomodernizacyjnej.

- Zapoznać się z obowiązującymi przepisami uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.

 

Terminy spotkań

Osoby zainteresowane uzyskaniem konsultacji, będą mogły spotkać się z ekodoradcą w budynkach urzędów gmin, odpowiednich dla każdej z miejscowości. W początkowym okresie wsparcia gmin, ekodoradca będzie dostępny 1-2 razy w miesiącu. Dokładne dni i godziny spotkań będą każdorazowo ogłaszane:

- na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych gmin,

- w ramach harmonogramów dyżurów ekodoradcy, dostępnych na stronie subregionu: https://subregioncentralny.pl/projekty-biura/slaskie-przywracamy-blekit-1/harmonogram-dyzurow-ekodoradcy-subregionalnego,

- na profilu społecznościowym ekodoradcy: https://www.facebook.com/lifesubregioncentralny.

 

Pozostałe formy kontaktu

Osobom, którym nie będą pasowały proponowane terminy spotkań lub mają pilne zapytania, przypominamy o alternatywnych formach kontaktu z naszym ekodoradcą:

Telefonicznie: 797 714 374

Mailowo: ekodoradca@subregioncentralny.pl

Poprzez wiadomość na profilu ekodoradcy: https://www.facebook.com/lifesubregioncentralny.


„Śląskie. Przywracamy błękit” to największy w Europie projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem tego projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego poprzez efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza oraz realizację zapisów uchwały antysmogowej. Rezultatem wdrażanych działań będzie zmniejszenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń na jakość życia jego mieszkańców.

Zgodnie z zapisami "Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" i założeń projektu, w miastach i gminach, będących jego partnerami, zostali zatrudnieni ekodoradcy, którzy działając lokalnie na obszarze swoich gmin, będą świadczyć usługi doradcze dla mieszkańców oraz inicjować i koordynować lokalne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

W gminach naszego subregionu, które nie przystąpiły do projektu, działalność ta będzie prowadzona przez Ekodoradcę Subregionalnego Sławomira Potempę ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach.

Do głównych zadań ekodoradcy będzie należało m.in. udzielanie wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła, a także informowanie o dostępnych formach wsparcia w tym zakresie. Przekaże najważniejsze informacje dotyczące deklaracji o źródłach ciepła (CEEB) – obowiązujących terminów, form i zasad jej składania. Ekodoradca będzie również prowadził działania mające na celu realizację Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego, w tym spraw związanych z wymianą starych kotłów węglowych. Poza tym zadaniem ekodoradcy będzie również prowadzenie działań edukacyjnych tj. spotkań z mieszkańcami oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.

Ekodoradca w wyznaczonych terminach będzie pełnił dyżury dla mieszkańców w Urzędzie Gminy, w trakcie których będzie można zasięgnąć informacji m.in. o dostępnych formach dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynków.

Z ekodoradcą można skontaktować się mailowo: ekodoradca@subregioncentralny.pl oraz telefonicznie pod numerem: 797 714 374.

2063812