Jakość powietrza i informowanie

Treść

Jakość powietrza

Pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim prowadzone są w ramach monitoringu krajowego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach.

Bieżące informacje o jakości powietrza w gminie Suszec można zobaczyć klikając w link poniżej: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10

Poniżej link do powiadomień o jakości powietrza przekazywanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0

Prognozy jakości powietrza na dany dzień dostępne są pod adresem:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie   

Informacje o jakości powietrza można również znaleźć również na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pod adresami:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12#

 

Poziomy ostrzegania

Obowiązujący od 6 lipca 2020 r. Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego przyjęty Uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. (zaktualizowany Uchwałą Nr VI/62/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2023 r.) wprowadza trzy poziomy ostrzegania:

Poziom I (żółty) – powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego.

 Poziom II (czerwony) – powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania.

Poziom III (brązowy) –- powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego - alarm smogowy.

Poniżej publikowane są wydawane powiadomienia o wystąpieniu II lub III poziomu ostrzegania:

https://www.suszec.pl/pl/12710/0/poziomy-jakosci-powietrza.html

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia

 

Zalecenia w przypadku wystąpienia poziomów ostrzegania

Poziom II – podejmowane działania:

POZIOM II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza np. palenia w kominku.

 

Wrażliwe grupy ludności:

 • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

 

 

W związku z powyższym:

 • Urząd Gminy Suszec przeprowadzi kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,
 • Urząd Gminy Suszec przeprowadzi kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych,
 • przeprowadzane będą kontrole czystości dróg wyjazdowych z budowy,
 • zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast z indywidualnej,
 • zaleca się ograniczenie prac powodujących zapylenie,
 • przeprowadzane będą kontrole pojazdów w zakresie jakości spalin (przez Policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego).

 

Poziom III – podejmowane działania:

POZIOM III

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza np. nie pal w kominku.

 

Wrażliwe grupy ludności:

 • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

 

 

W związku z powyższym:

 • Urząd Gminy Suszec przeprowadzi kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,
 • Urząd Gminy Suszec przeprowadzi kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych,
 • zakazuje się korzystania z kominków do celów rekreacyjnych,
 • przeprowadzane będą kontrole czystości dróg wyjazdowych z budowy,
 • zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast z indywidualnej,
 • zaleca się ograniczenie prac powodujących zapylenie,
 • przeprowadzane będą kontrole pojazdów w zakresie jakości spalin (przez Policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego).