Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Aktualności

Treść

Gmina Suszec w bieżącym roku będzie realizowała w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radostowicach Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Planowany jest głównie zakup książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacja działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 15 000  zł.

Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosi: 12 000 zł.

Wkład własny Gminy Suszec to kwota: 3 000 zł.

2116687