Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

Narodowy Instytut Wolności zaprasza do składania wniosków w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu", edycja 2024. Konkurs jest realizowany w ramach Korpusu Solidarności - Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Strategicznym celem Programu jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego angażowania się obywateli w wolontariat.

Nabór wniosków trwa od 29 kwietnia 2024 do 21 maja br. do godziny 16:00.

„Partnerstwo dla Wolontariatu", edycja 2024 to nowa odsłona konkursu. Dzięki zaangażowaniu Agnieszki Buczyńskiej Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, konkurs „Partnerstwo dla wolontariatu”, edycja 2024 został poprzedzony procesem otwartych konsultacji z NGO. Umożliwiły one wprowadzenie do regulaminu konkursu cennych uwag i spostrzeżeń, które zostały zgłoszone przez organizacje pozarządowe z całej Polski.

Strategicznym celem Rządowego Programu Korpus Solidarności jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego angażowania się obywateli w wolontariat.

Celem konkursu jest wybór 16 Partnerów Regionalnych oraz 28 Partnerów Lokalnych Korpusu Solidarności, którzy realizować będą zadania w latach 2024 - 2026. Zadaniem wybranych organizacji będzie pośrednictwo w działaniach wolontariackich, prowadzenie działań promujących wolontariat, szkoleń, poradnictwa oraz współpracy w realizacji Programu w zakresie kształtowania i wspierania lokalnego rozwoju wolontariatu systematycznego. W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie, oraz propozycje działań zaproponowanych przez Wnioskodawcę. W ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji. Organizacje ubiegające się o datację na realizację zadań w charakterze Regionalnego Partnera Programu (Priorytet 1) mogą ubiegać się o dotację max. w kwocie 356 570, zł, natomiast organizacje ubiegające się o datację na realizację zadań w charakterze Lokalnego Partnera Programu (Priorytet 2) mogą ubiegać się o dotację max. w kwocie 156 000 zł. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od czerwca 2024 do grudnia 2026 roku. W ramach dotacji, wybrany Partner zorganizuje aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w czerwcu 2024 r. 

Zapraszamy również do udziału w Webinariach informacyjnych dla Wnioskodawców pt. Jak przygotować wniosek w konkursie „Partnerstwo dla Wolontariatu", które odbędą się 8 maja br. w godz. godz. 10:00 - 12:00 oraz 13 maja br. w godz. 13:00 – 15:00.

2063817