Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Aktualności

Treść

Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim Druhnom i Druhom słowa podziękowania za zaangażowanie i trud pono­szony w wypeł­nia­niu swo­ich obo­wiąz­ków, za poświęcenie w ochronie życia, zdrowia, mienia ludzkiego oraz stałą gotowość do niesienia pomocy.

Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Niech św. Florian ma Was w swojej opiece, wspomaga we wszystkich działaniach, a nade wszystko czuwa nad Waszym bezpieczeństwem.

Niech podejmowane działania i służba dru­giemu czło­wie­kowi będą zawsze źródłem oso­bi­stej satys­fak­cji i spo­łecz­nego uznania.

 

Marian Pawlas - Wójt Gminy Suszec

Szymon Sekta - Przewodniczący Rady Gminy Suszec

2063817