Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie z zakresu usuwania wyrobów azbestowych - informuję, że mieszkańcy zainteresowani usunięciem azbestu w 2024 roku,  mogą składać wnioski  w Urzędzie Gminy Suszec w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 kwietnia  2024 r.

 Wysokość maksymalnego dofinasowania może wynieść::

·         dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest  do 70 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 840 zł (w tym w formie dotacji nie więcej ni 560 zł) / Mg odpadów;

·         dla zbierania transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest  do 70 %   kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 630 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 420 zł) / Mg odpadów.

 

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Suszec lub pod numerem telefonu: 32 4493071 lub 32 4493066.

2063817