Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

Zaprasza się mieszkańców Sołectwa Rudziczka do udziału w Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 18:00 w remizo-świetlicy w Rudziczce.

Proponowany porządek zebrania:

1.   Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.

2.   Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3.   Informacja Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

4.   Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za 2023 rok.

5.   Przedstawienie rocznego planu rzeczowo – finansowego Sołectwa na 2024 r.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo – finansowego Sołectwa na 2024 r.

7.   Wystąpienie Wójta Gminy. Omówienie zasad programu „Czyste powietrze”.

8.   Zapytania i wnioski zebranych oraz odpowiedzi na zapytania.

9.   Zakończenie zebrania.

2032616