Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

Zaprasza się mieszkańców do udziału w Zebraniu Wiejskim w Radostowicach, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2024 r. (środa) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Radostowicach.

1.   Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.

2.   Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3.   Informacja Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

4.   Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za 2023 rok.

5.   Przedstawienie rocznego planu rzeczowo – finansowego Sołectwa na 2024 r.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo – finansowego Sołectwa na 2024 r.

7.   Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej Kobielice – Radostowice.

8.   Wystąpienie Wójta Gminy. Omówienie zasad programu „Czyste powietrze”.

9.   Zapytania i wnioski zebranych oraz odpowiedzi na zapytania.

10.  Zakończenie zebrania.

2063837