Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Aktualności

Treść

W dniu 4 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Suszec odbyło się spotkanie z Wicewojewodą Śląskim, panem Janem Chrząszczem. Omówiono realizację inwestycji gminnych, środków pozyskanych z Polskiego Ładu oraz innych programów rządowych. Dyskusja była merytoryczna. Ponadto zapoznano wojewodę z planami dotyczącymi zagospodarowania terenów inwestycyjnych w gminie Suszec i omówiono perspektywy dalszego wsparcia ze strony władz rządowych.

Dzięki dotychczasowemu wsparciu naszych projektów przez posłów, pana Grzegorza Gażę oraz pana Przemysława Drabka, a także pana wicewojewodę Jana Chrząszcza i pana ministra Grzegorza Pudę, gmina Suszec uzyskała w ostatnich trzech latach wsparcie w wysokości prawie 30 mln złotych.

Zrealizowano w ostatnim roku inwestycje budowy remizy w Suszcu, nowego budynku przedszkola w Suszcu, rozbudowy szkoły w Rudziczce i budowy przedszkola w Kobielicach, co poprawi znacznie komfort nauki i wychowania w tych placówkach po likwidacji gimnazjów w Suszcu i Radostowicach. Pozyskano również dotację na budowę boiska w Mizerowie w kwocie 2 450 000 zł.

W ostatnich tygodniach natomiast pozyskano kolejne dotacje na następujące inwestycje:

  • Budowa osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków w Suszcu wraz z infrastrukturą umożliwiającą przejęcie ścieków z terenu gminy Suszec (7.600.000,00 zł)
  • Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - etap I (1.900.000,00 zł)
  • Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kryrach (1.078.000,00 zł)
  • Roboty budowlane przy budynku dworca kolejowego w Suszcu (343.000,00 zł)
  • Roboty budowlane przy budynku kapliczki przydrożnej pw. Św. Anny w Suszcu (98.000,00 zł).

Zdjęcia

2116669