Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Aktualności

Treść

W dniu 1 września 2023 r. Wójt Gminy Suszec podpisał porozumienie z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości SA w Żorach, którą reprezentowała pani Prezes, w sprawie prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Suszec.

Dzięki porozumieniu będziemy mogli rozpocząć zintensyfikowane działania na rzecz przedsiębiorców i przedsiębiorczości na terenie Gminy Suszec.

W dniu 5 września br. odbyło się kolejne spotkanie z prezesem ARP SA w Żorach, na którym szczegółowo omówiono możliwość zagospodarowania terenów po byłej kopalni KWK Krupiński i rozmawiano o potencjalnych inwestorach.

Kolejne podejmowane w ramach porozumienia działania można na bieżąco śledzić na stronie internetowej www.suszec.pl w zakładce Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla biznesu.

2092866