Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

Zaprasza się mieszkańców Sołectwa Radostowice do udziału w Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowe w Radostowicach. Tematem zebrania będzie omówienie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r.

1.   Proponowany porządek zebrania:

2.   Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.

3.   Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

4.   Zgłaszanie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2024 r. wraz z omówieniem zgłoszonych propozycji.

5.   Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

6.   Promocja programu „Czyste powietrze”.

7.   Sprawy porządkowe.

8.   Zakończenie zebrania.

2063812