Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

Drodzy Rodzice!

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym ze stworzeniem szerokiego wachlarza profesjonalnej opieki nad Waszymi dziećmi, rozważamy możliwość utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego na terenie gminy Suszec. Wobec tego uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która przybliży nam sytuację w tym zakresie na terenie naszej gminy.

 

Prosimy o wypełnienie jednej ankiety na każdą rodzinę.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia (w przypadku klubu dziecięcego - od ukończenia 1 roku życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia). W przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

 

Ankietę można wypełnić on-line w terminie do dnia 30 września 2023 r.

 

https://docs.google.com/forms/d/1oh6G0ubtqZ0Jx4Dsxq1YVwuXT8dLL98VkOPIZkSj_iQ

 

 

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety, która posłuży do lepszego dostosowania usług opiekuńczych na terenie naszej gminy do potrzeb dzieci i Państwa oczekiwań.

 

2116675