Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

Po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli informujemy, że w następujący sposób kształtuje się liczba wolnych miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku od trzech do sześciu lat na terenie Gminy Suszec (stan na 2 sierpnia br.):

Nazwa placówki

Wiek dziecka

Liczba wolnych miejsc

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Mizerowie

3-latki

6-latki

3

3

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kryrach

3-latki

7

Przedszkole Publiczne w Suszcu

3-latki

4-latki

5-latki

6-latki

5-6-latki

2

1

3

4

9

RAZEM

32

 

 

W przypadku chęci zapisania swojego dziecka do ww. przedszkoli prosimy o bezpośredni kontakt z daną placówką:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mizerowie (ul. Nadrzeczna 31): tel. 32 212-22-87, e-mail: sekretariat@zspmizerow.pl,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kryrach (ul. Nierad 86): tel. 32 212-22-13, e-mail: zsp.kryry@wp.pl,

- Przedszkole Publiczne w Suszcu (do 31 sierpnia br. – ul. św. Jana 70, od 1 września br. – ul. Szkolna 86): tel. 32 212-42-11, e-mail: przedszkole_w_suszcu@poczta.onet.pl.

 

Powyższa informacja dotyczy zarówno mieszkańców naszej gminy, jak również dzieci spoza Gminy Suszec.

2042701