Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Treść

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej samorządy zostały zobowiązane do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą ograniczenie zużycia energii elektrycznej w 2023 roku ma wynieść 10% w stosunku do zużycia w 2022 roku. Ponadto znaczny wzrost kosztów energii zmusza do podejmowania niepopularnych decyzji.

W dniu 08 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Suszec z przedstawicielami spółki Tauron Nowe Technologie S. A. w sprawie możliwości czasowego wyłączenia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec. Po przeprowadzonych rozmowach oraz analizach, Gmina wystąpiła z wnioskiem do spółki Tauron o całkowite wyłączenie oświetlenia ulicznego w godzinach od 23.00 do 4.00 w punktach obsługiwanych przez spółkę. Wyłączenia oświetlenia we wskazanych godzinach nie spowodują utrudnień w ruchu drogowym, ponieważ ruch w tych godzinach jest znacznie ograniczony. Jednocześnie zaznaczyć należy, że celem oświetlenia ulicznego jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a nie gospodarstwom domowym. Mając jednak na uwadze szeroko rozumiane bezpieczeństwo, o planowanych przerwach poinformowane zostaną służby czuwające nad bezpieczeństwem mieszkańców, w tym w szczególności Policja.

Prace związane z wprowadzeniem przerwy nocnej w oświetleniu ulicznym rozpoczną się 30 stycznia 2023 roku i będą prowadzone sukcesywnie w miarę możliwości technicznych. Informujemy, że przerwa nocna ma charakter zamierzony i nie stanowi usterki oświetlenia.

Rozumiemy, że w/w ograniczenia dotkną osoby przemieszczające się w godzinach nocnych, zwłaszcza pracujące w nietypowych godzinach. Mamy jednak nadzieję, że wprowadzone – przykładem innych gmin – ograniczenia nie wpłyną znacząco na komfort życia mieszkańców. Problem oszczędność zużycia energii nie tylko dla Gminy, ale dla wszystkich będzie narastać ze względu na uwarunkowania światowe, podobnie jak i innych nośników energii jak węgiel, gaz itd. Przepraszamy za niedogodności z tym związane oraz liczymy na zrozumienie.

2092871