Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Sprzedaż węgla SZCZEGÓŁY

Aktualności

Treść

W związku z okresem zimowym i pojawiającymi się oblodzeniami chodników, dachów, balkonów, czy rynien oraz opadami śniegu, przypominam o obowiązku usuwania przez właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości, za szczególnym uwzględnieniem obiektów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzchniowych (markety, hale, magazyny) zalegającego śniegu i lodu oraz odśnieżania chodników.

Powyższe reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 4) oraz rozporządzenie Nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.

W/w rozporządzeniem Wojewoda Śląski:

  1. Zobowiązuje właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.
  2. W przypadku wystąpienia znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli lodowych i nawisów, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania zmierzające wprost do usunięcia stwierdzonego stanu zagrożenia.
  3. Usuwanie nadmiaru śniegu lub lodu z dachów budynków o dużych powierzchniach dachu, wykonanych, jako lekkie konstrukcje stalowe, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji.

 

 

Wójt Gminy Suszec

 

1769543