Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Pomoc dla Ukrainy SZCZEGÓŁY

Wizyty w sprawach z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego należy umawiać telefonicznie. SZCZEGÓŁY

Aktualności

Treść

Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń osób chorych do nowego projektu opiekuńczego pn.: „Hospicjum może więcej – opieka domowa na terenach wiejskich gminy Pszczyna”.

 

Dofinansowanie działań – w wysokości 100 tys. zł – pozwala na objęcie opieką 16 chorych z 12 sołectw gminy Pszczyna. Każdy z nich będzie mógł uzyskać pomoc interdyscyplinarnego zespołu, tj. lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty i opiekunki.

 

− Dzięki zaangażowaniu wszystkich specjalistów zadbamy o szeroko pojęty dobrostan chorego, począwszy od stanu zdrowia po toaletę i pielęgnację ciała, właściwe odżywianie, a jeśli tylko będzie to możliwe, także ruch i aktywizację chorego w życiu społecznym i rodzinnym − wyjaśnia Teresa Buczak prezes Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

 

Usługami zdrowotnymi i społecznymi mogą być objęte osoby chorujące na nieuleczalne, postępujące i ograniczające życie choroby, w przypadku których nie jest prowadzone leczenie przyczynowe, wymagające pomocy opiekunów. Opieka zgodnie z przyjmowanym dla każdego chorego Indywidualnym Planem Opieki będzie prowadzona z uwzględnieniem bieżących potrzeb podopiecznego.

 

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na: http://www.hospicjumojcapio.pless.pl/projekty-innowacje/.

 

Działania realizowane przez pszczyńskie hospicjum są częścią ogólnopolskiego projektu pn. „Skalowanie innowacji społecznej Opieka domowa na terenach wiejskich”. Autorem innowacyjnego modelu opieki domowej na terenach wiejskich jest Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie, które ze względu
na wyludniające się tereny Podlasia często styka się w swojej pracy z osobami w sędziwym wieku, wymagające stałej opieki w swoim miejscu zamieszkania. Model ten łączy ze sobą działania zarówno z obszaru opieki społecznej, jak i ochrony zdrowia – zajmuje się jednocześnie wspieraniem osób zależnych w ich lokalnej społeczności i unikaniem tak długo jak to jest możliwe, umieszczania ich w domach pomocy społecznej lub hospicjach stacjonarnych.

 

Hospicjum w Pszczynie jest jednym z kilkudziesięciu ośrodków włączonych do projektu w całym kraju, a zrealizowane przez organizację działania posłużą do przetestowania modelu i wypracowania w przyszłości nowego systemowego rozwiązania, które pozwoli skuteczniej niż do tej pory docierać ze wsparciem do mieszkańców terenów wiejskich potrzebujących pomocy każdego dnia.

1621872