Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Pomoc dla Ukrainy SZCZEGÓŁY

Wizyty w sprawach z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego należy umawiać telefonicznie. SZCZEGÓŁY

Aktualności

Aktualności

Treść

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły organizację Dożynek sołecko-gminnych w Radostowicach. Dziękujemy szczególnie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Suszcu na czele z panią Dyrektor Katarzyną Krzempek, za sprawną organizację imprezy, Radzie Sołeckiej w Radostowicach na czele z panią Sołtys Renatą Kozik i wszystkim mieszkańcom Radostowic, za ogrom pracy włożony w organizację wydarzenia. Dziękujemy jednostkom OSP Mizerów, OSP Kryry, OSP Rudziczka, przedstawicielom Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych, Sołtysom i Radom Sołeckim pozostałych sołectw, wszystkim osobom biorącym udział w korowodzie dożynkowym, dzieciom i młodzieży z ZSP w Radostowicach, zespołom śpiewaczym oraz sponsorom i patronom medialnym.

Wszystkim gościom dożynkowym dziękujemy za tak liczny udział w wydarzeniu i wspólnie spędzony czas.

 

Wójt Gminy Suszec, Marian Pawlas

Przewodniczący Rady Gminy Suszec, Szymon Sekta

1621875