Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Menu

Aktualności

Aktualności

Treść

Od maja 2021 r. na terenie Gminy Suszec  odpady ulegające biodegradacji odbierane są bezpośrednio  z nieruchomości.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, firma  wywozowa odpady weryfikuje, czy w pojemniku znajdują się prawidłowo posegregowane odpady.          Jak wynika z raportów i dokumentacji zdjęciowej przekazywanej przez firmę EKO z Rybnika, największy problem stanowi segregacja odpadów BIO. Odpady te wyrzucane są  w foliowych woreczkach, które zanieczyszczają frakcje i uniemożliwiają produkowanie kompostu – zamiast stanowić surowiec, trafiają do odpadów zmieszanych. Postępując w ten sposób marnujemy cały trud i sens segregacji tej frakcji, zwiększamy koszty obsługi systemu gospodarki odpadami.

Segregacja odpadów to ustawowy obowiązek każdego właściciela nieruchomości. Niewywiązywanie się z tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami finansowymi dla każdego mieszkańca – naliczona zostanie podwyższona stawka opłaty, wynosząca 75 zł od osoby, która ma charakter sankcji.  

1989357