Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Wójt Gminy Suszec informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu odpisów  protokołów w sprawie przejęcia mienia sporządzonych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990, Nr 32, poz. 191 ze zm.) Przedmiotem protokołów są nieruchomości, stanowiące mienie ogólnonarodowe (państwowe), które związane są z realizacją zadań gminy, a prawo własności nie przysługuje Gminie Suszec na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 w/w ustawy. Odpis protokołu wykłada się do publicznego wglądu przez okres 30 dni W terminie, o którym mowa powyżej każda osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole może zgłosić zastrzeżenia.

Pliki do pobrania

1810054