Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Sprzedaż węgla SZCZEGÓŁY

Aktualności

Aktualności

Treść

Dzięki środkom unijnym jeszcze w tym roku w Suszcu przy ul. Piaskowej 44, zostanie otwarty  nowoczesny  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwany PSZOK),  spełniający standardy określone obowiązującymi przepisami prawa. Budowa PSZOK-u rozpoczęła się w 2021r.  a roboty budowlane  zakończono w maju br. Koszt budowy wyniósł 2 960 098,88 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia udało się pozyskać  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dofinasowanie w wysokości 1.707.586,32 zł.

Nowy PSZOK  zostanie wyposażony w  elektroniczny system ewidencji odpadów komunalnych, służący do weryfikacji  ilości dostarczanych  odpadów. Każdorazowo przywiezione posegregowane  odpady komunalne będą ważone i wprowadzane do systemu. W związku z koniecznością   szczegółowego nadzorowania masy i rodzaju odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK-u oraz w celu weryfikacji ich miejsca wytworzenia,    właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną wyposażeni w karty  ewidencjonowania odpadów (dyskietki). Za każdym razem przywożąc odpady do PSZOK wymagane będzie posiadanie tej dyskietki, w przypadku jej zgubienia/zniszczenia wydany zostanie za odpłatnością duplikat.

 

Ze względu, że  w PSZOK  określone  są limity  przyjmowanych  niżej  wymienionych  frakcji odpadów:

  • odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne w ilości do 30 kg miesięcznie na jedną osobę zamieszkałą na nieruchomości, na której zostały wytworzone,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe z ograniczeniem do 50 kg rocznie na jedną osobę w mieszkaniu/ domu na nieruchomości zamieszkałej, na której zostały wytworzone,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z ograniczeniem do 50 kg rocznie na jedną osobę w mieszkaniu /domu na nieruchomości zamieszkałej, na której zostały wytworzone
  • zużyte opony, z ograniczeniem do dwóch opon rocznie na jedną osobę zamieszkałą w mieszkaniu /domu,

gmina zamierza świadczyć dodatkowe usługi poprzez  przyjmowanie odpadów w ilościach ponad limitowych za odpłatnością. Wysokość cen będzie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, który wygra przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

W PSZOK nie będą przyjmowane  odpady wytworzone  na nieruchomościach  niezamieszkałych oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.

1679993