Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Sprzedaż węgla SZCZEGÓŁY

Aktualności

Treść

Rada Gminy Suszec zaprasza do uczestnictwa w XLVI Sesji Rady Gminy, która  odbędzie się dnia 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Suszec.

Porządek obrad, projekty uchwał oraz link do transmisji na żywo dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suszec pod adresem: http://bip.suszec.iap.pl/pl/14185/0/xlvi-sesja-rady-gminy-z-dnia-3-czerwca-222-r-.html.

 

Dodatkowo informuje się że na sesji zgodnie z art.28 aa ustawy o samorządzie gminnym będzie przedstawiony raport o stanie gminy oraz odbędzie się debata nad raportem.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

 

Treść Raportu o stanie Gminy jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

 

Biuro Rady Gminy

1680002