Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Sprzedaż węgla SZCZEGÓŁY

Aktualności

Aktualności

Treść

Na terenie województwa śląskiego akcję wsparcia dla uchodźców koordynują powiaty i miasta na prawach powiatu, dlatego Gmina Suszec w kwestii pomocy uchodźcom ściśle współpracuje z Powiatem Pszczyńskim.

Mieszkańcy naszej gminy, którzy chcą włączyć się do pomocy, proszeni są o zgłoszenie tego faktu na uruchomiony przez Powiat Pszczyński specjalny adres mailowy: 

 

ukraina@powiat.pszczyna.pl

 

Na powyższy adres można zgłaszać zarówno chęć zakwaterowania uchodźców jak również wszystkie inne formy wsparcia, a w szczególności wolontariat, wyżywienie, transport, pomoc medyczną, pomoc prawną, tłumaczenia polsko-ukraińskie itp.      

W pierwszej kolejności uchodźcy będą kierowani do domów/mieszkań osób, które zgłoszą taką chęć na wskazany powyżej adres mailowy.


Ewidencja osób z Ukrainy zakwaterowanych na terenie gminy Suszec

Wójt Gminy Suszec zwraca się z prośbą, aby obecność osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę z Polską po dniu 24 lutego 2022 r. była zgłaszana do Urzędu Gminy Suszec – tel. 32 449 30 50. W celu rejestracji konieczne będzie podanie podstawowych danych takich jak m.in. adres zakwaterowania, data zakwaterowania, ilość osób (w tym wiek i płeć), dane do kontaktu.


Wniosek o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania  i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy

Zgodnie z art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wysokość świadczenia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, ustala się na 40 zł za osobę dziennie.

We wniosku trzeba podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskuje o przyznanie świadczenia oraz adres miejsca ich pobytu, a także wypełnić kartę osoby przyjętej do zakwaterowania. Niezbędne jest podanie numeru PESEL lub w przypadku jego braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Osoba składająca wniosek musi pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie, że:
- zapewnia łącznie: zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby     przyjętej do zakwaterowania” stanowiącej załącznik do wniosku;
- za osobę przyjętą do zakwaterowania nie wypłacono już świadczenia;
- za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
- dane podane we wniosku są prawdziwe.

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Suszec w godzinach pracy urzędu.

Dokumenty (do pobrania na dole strony):

 • Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku  z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
 • Załącznik do wniosku - Karta osoby przyjętej do zakwaterowania.

Infolinia dla rodzin, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy

Dla rodzin z powiatu pszczyńskiego, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy, dostępny jest numer infolinii Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pszczynie - 32 449 23 33 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00).

Pod numerem 32 606 32 32 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach uruchomił infolinię dla obywateli Ukrainy, którzy mogą uzyskać informacje na temat legalizacji pobytu. Infolinia jest w poniedziałki, środki, czwartki i piątki od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki od 7.30 do 18.00.


Gdzie po informacje w sprawie zatrudniania uchodźców?


Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy


Pomoc dla Ukrainy - najważniejsze informacje


Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy! Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html


Komunikat dla obywateli Ukrainy:

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie


Ważne informacje dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski samochodami:

https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/


Pomoc dla studentów z Ukrainy organizowana przez Uniwersytet Śląski:

https://us.edu.pl/ukraina/#studenci


Dobre miejsce | ГАРНЕ МІСЦЕ:

https://kulturasuszec.pl/dobre-miejsce-%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%86%d0%b5/


Ważne zmiany dotyczące umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy

Od 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przewidują możliwość zawierania umowy o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika będącymi obywatelami Ukrainy na wydłużony niż dotychczas okres, tj. na okres ich legalnego pobytu na terytorium Polski.

Możliwość taka przysługuje jedynie obywatelom Ukrainy, którzy:

 • wjechali legalnie bezpośrednio z Ukrainy na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu (które zostanie wydane w przyszłości) w związku z działaniami wojennymi
 • deklarują chęć pozostania na terytorium Polski.

Pobyt tych osób na terytorium Polski uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Należy pamiętać, że wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia do skorzystania z wydłużonego czasu wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

W stosunku do umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy, którzy nie spełniają powyższych warunków, a także z obywatelami innych państw, nadal obowiązuje limit czasu trwania tych umów, tj. 180 dni w danym roku kalendarzowym.

 

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583),
 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, z późn. zm.).

Informacje dla obywateli Ukrainy na temat przyjęcia uchodźców w Austrii, Francji, Grecji i Hiszpanii

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/pomoc-ukrainie


Zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy na podstawie przepisów specjalnych - przypomnienie


МЕТАЛ ТА ПЛАСТМАСА

Слід викидати

 • пластикові пляшки від напоїв, без кришечок та зім’яті
 • кришечки, якщо вони не збираються окремо в рамках благодійності
 • пластикову упаковку з-під харчових продуктів
 • багатоматеріалову упаковку(наприклад, коробки з-під молока та соку)
 • упаковка з-під засобів для чищення (наприклад, пральних порошків), косметичних засобів (наприклад, шампунів, зубної пасти) тощо.
 • поліетиленові пакети, мішки, пакети, інша плівка
 • алюмінієві банки від газованої води та соку
 • консервні банки
 • алюмінієву фольгу
 • кольорові метали
 • кришки, кришки від банок

Не слід викидати

 • пляшки та ємкості з їх вмістом
 • пластикові іграшки
 • упаковки з-під лікарських засобів та використані медичні вироби
 • упаковки з-під моторного масла
 • автозапчастини
 • відпрацьовані батарейки та акумулятори
 • банки та ємкості з-під фарб і лаків
 • відпрацьовані електронні прилади та побутову техніку

ПАПІР

Слід викидати

 • упаковку з паперу, картонні коробки, картон (також гофрований)
 • каталоги, листівки, брошури
 • газети та журнали
 • шкільний та офісний папір, друковані аркуші
 • зошити та книги
 • обгортковий папір
 • паперові пакети та мішки

Не слід викидати

 • паперові рушники та використані гігієнічні серветки
 • лакований папір та папір з покриттям з плівки
 • жирний або сильно забруднений папір
 • картонні коробки з-під молока та напоїв
 • паперові мішки для добрив, цементу та інших будівельних матеріалів
 • шпалери
 • одноразові підгузки та інші гігієнічні матеріали
 • жирні одноразові паперові пакети та одноразовий посуд
 • одяг

СКЛО

Слід викидати

 • пляшки та банки з-під харчових продуктів та напоїв (включаючи алкогольні напої та рослинну олію)
 • скляну упаковку з-під косметичних засобів (якщо вона виготовлена​не з кількох постійно з'єднаних матеріалів)

Не слід викидати

 • кераміку, горщики, порцеляну, фаянс, кришталь
 • скло для окулярів
 • термостійке скло
 • підсвічники з вмістом воску
 • лампочки та люмінесцентні лампи
 • фари
 • упаковку з-під для ліків, розчинників, моторних масел
 • дзеркала
 • вікна та армовані склопакети
 • екрани телевізорів та лампи
 • термометри та шприци

УВАГА

Деякі гміни надають окремі контейнери для прозорого та кольорового скла.

БІОРОЗКЛАДНІ ВІДХОДИ

Слід викидати

 • відходи від фруктів та овочів (включаючи лушпиння тощо)
 • гілки дерев і чагарників
 • скошену траву, листя, квіти
 • тирсу і кору дерев
 • непросочену деревину
 • залишки харчових продуктів

Не слід викидати

 • кістки тварин
 • харчову олію
 • тваринні відходи
 • вугільну золу
 • ліки
 • просочену деревину
 • ДСП і МДФ плити
 • землю та каміння
 • інші комунальні відходи (включаючи небезпечні відходи)

ЗМІШАНІ ВІДХОДИ

Все, що неможливо відновити в процесі переробки, крім небезпечних відходів, слід викидати в контейнер для змішаних відходів.


Ankieta potrzeb


Co to jest Diia.pl i do czego służy:
to elektroniczny dokument potwierdzający tożsamość uchodźcy, wydawany osobom, które przekroczyły granicę
polsko-ukraińską po 24 lutego b.r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
• Przepisy regulujące Diia.pl:
➢ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2022 r w sprawie określenia procedur oraz usług, w
których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości
obywatela Ukrainy.
➢ Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa, czy wstępu do siedziby podmiotu publicznego.
• Co daje użytkownikom Diia.pl:
➢ jest dokumentem potwierdzającym tożsamość np. w urzędach, przed służbami, w celu korzystania z uprawnień
lub uzyskiwaniu pomocy, o której mowa w/w ustawie, wstępu do siedzib podmiotów publicznych.
➢ spełnia rolę dokumentu pobytowego.
➢ wraz z ważnym dokumentem podróży pozwala na przekraczanie granicy zewnętrznej UE.
➢ pozwala na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.
 Jednorazowy wyjazd poza granice RP posiadacza Diia.pl na okres powyżej 1 miesiąca, powoduje utratę
uprawnień wynikających z w/w ustawy, w tym również praw do posiadania Diia.pl.
• Kto może korzystać z Diia.pl:
Każda osoba, która:
➢ przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku i legalnie przebywa na terenie RP na postawie
ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
➢ ma nadany numer PESEL,
➢ ma aktywny profil zaufany.
• Gdzie można uzyskać profil zaufany:
w dowolnym urzędzie gminy, przy okazji wnioskowania o nadanie polskiego numeru PESEL.
• Jak aktywować aplikację Diia.pl?
➢ w urzędzie, w którym wydany jest numer PESEL, uchodźca powinien poprosić o aktywowanie profilu
zaufanego,
➢ jeśli ma już nadany numer PESEL, ale nie wnioskował od razu o dostęp do profilu zaufanego, może zwróć się
o jego założenie w dowolnym urzędzie (zaleca się ten sam, w którym otrzymał PESEL),
➢ powinien pobrać i uruchomić aplikację mObywatel,
➢ zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji,
➢ aktywować aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego,
➢ jeśli zapomniał hasła do profilu zaufanego, zawsze może go odzyskać podając swoją nazwę użytkownika lub
adres e-mail.


Sam PESEL nie wystarczy, do załatwienia wielu spraw, potrzebny jest profil zaufany!
PROFIL ZAUFANY – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu.
• Do czego służy profil zaufany?
1. W Internecie pełni tę samą funkcję co dokument tożsamości.
2. W Internecie pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem zrównanym w skutkach prawnych z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).
• Jak najprościej założyć profil zaufany?
1. Podczas rejestracji w urzędzie przy nadawaniu numeru PESEL w formularzu należy zaznaczyć zgodę na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego.
2. Podać adres e-mail oraz numer telefonu polskiego operatora, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne i czytelne wpisanie danych.
3. Na podany adres e-mail przesłany zostanie login, a na numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło umożliwiające aktywację profilu zaufanego i ustalenie nowego hasła.
Więcej informacji można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy instrukcje dotyczące pierwszego logowania dostępne na: https:// https://pz.gov.pl/pz/help
Posiadając PESEL oraz profil zaufany można skorzystać z następujących usług:
OPIEKA ZDROWOTNA
dostęp do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz mojeIKP (aplikacja w smartfonie). Na IKP znaleźć można elektroniczną e-receptę, e-skierowanie
POMOC SOCJALNA
1. Rodzice/opiekunowie posiadający pod opieką dzieci posiadający profil zaufany – mogą z wnioskować o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS:
2. 500 zł miesięcznie na każde dziecko, które mieszka w Polsce do ukończenia przez nie 18 lat (program Rodzina 500+),
3. 500 zł lub 1000 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy RKO),
4. 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością, które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – wnioski można składać od 1 lipca 2022 r. (program Dobry Start),
5. dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna –
• Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie.
• Świadczenia te są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy założony w Polsce.
Szczegółowe informacje o tych świadczeniach dostępne są na stronie: https://www.zus.pl/
PRACA / POMOC SPOŁECZNA / DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Osoby posiadające profil zaufany mogą:
• skorzystać z pomocy urzędu pracy w zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna. W tym celu powinny udać się do urzędu pracy lub samodzielnie zarejestrować się na stronie https://praca.gov.pl/
• ubiegać się o pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. W tym celu powinny udać się do ośrodka pomocy społecznej, Centrum Usług Społecznych lub złożyć wniosek na stronie: https://wnioski.mpips.gov.pl/
• założyć działalność gospodarczą – informacje oraz ułatwienia dot. możliwości zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są dostępne na stronie: https://biznes.gov.pl/ukraina


 

1680002