Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Strona w budowie!

Wizyty w sprawach z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego należy umawiać telefonicznie. SZCZEGÓŁY

Aktualności

Aktualności

Treść

OD 1 STYCZNIA 2022 r. OBOWIĄZUJĄ NOWE ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zwanym PSZOK), położonym w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2 (tel. 728 965 974)

W związku z koniecznością szczegółowego nadzorowania masy i rodzaju odpadów komunalnych  dostarczanych  do  PSZOK-u, wprowadzony został obowiązek:

  • wypełnienia OŚWIADCZENIA o pochodzeniu odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK (w przypadku dostarczania odpadów przez właściciela nieruchomości)
  • posiadania UPOWAŻNIENIA udzielonego przez właściciela nieruchomości zamieszkałej,  z której pochodzą odpady (w przypadku dostarczania odpadów przez osobę inną niż właściciel nieruchomości).

W przypadku braku złożenia w/w oświadczenia lub upoważnienia, pracownik obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.

Regulamin korzystania z PSZOK-u oraz druk oświadczenia lub upoważnienia są dostępne w PSZOK-u oraz na stronie internetowej www.suszec.pl w zakładce: PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przypomina się, że w punkcie przyjmowane są wyłącznie odpady powstałe  na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminy Suszec.

PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych na nieruchomościach  niezamieszkałych oraz wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.

Nowy Regulamin PSZOK obowiązujący od 01.01.2022 r.:

Regulamin.pdf

Oświadczenie.pdf

Upoważnienie.pdf

 

1427557