Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Strona w budowie!

Aktualności

Treść

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat. Przedmiotem najmu będą pomieszczenia użytkowe w budynku stanowiącym własność Gminy Suszec przy ul. Wyzwolenia 2, przeznaczone na prowadzenie placówki pocztowej. Planowane jest zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suszec tel. (032)4493073.

 

1354997