Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Strona w budowie!

NUMERY TELEFONÓW RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 1. PAN MACIEJ KOŁODZIEJ: 571 937 455, 2. PANI MARTA KRYMER: 571 937 678, 3. PANI DOROTA PIEKUT: 571 937 470 (od poniedziałku do piątku po godz. 17.00).

NIE CZEKAJ, SPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021! <--- Przejdź do formularza spisowego


Sprawdź dyżury rachmistrzów spisowych:
Dyżury rachmistrzów spisowych


Apel do mieszkańców - NSP 2021
Kliknij tutaj!

Aktualności

Treść

Zaprasza się mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. (wtorek) o godz. 18:00 w remizo – świetlicy w Kryrach.

W przypadku braku wymaganej liczby uczestników (30 osób), zebranie w II terminie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:15 bez względu na liczbę zebranych.

 

Tematem zebrania będzie: zmiana przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2021 r. oraz uchwalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wniosku w sprawie przyznania środków  z funduszu sołeckiego na 2021 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2022 r.
  5. Zapytania i wnioski zebranych oraz odpowiedzi na zapytania.
  6. Zakończenie zebrania.                                                   

 

W związku z epidemią koronawirusa Zebrania Wiejskie odbywać się będą z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Każdy mieszkaniec powinien mieć ze sobą maseczkę, którą przed wejściem na salę należy założyć zakrywając nos i usta; przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce, a podczas całego zebrania należy zachowywać bezpieczny odstęp od pozostałych uczestników zebrania.

Sołtys Sołectwa Kryry

Wojciech Brudek

1341085