Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Strona w budowie!

NUMERY TELEFONÓW RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 1. PAN MACIEJ KOŁODZIEJ: 571 937 455, 2. PANI MARTA KRYMER: 571 937 678, 3. PANI DOROTA PIEKUT: 571 937 470 (od poniedziałku do piątku po godz. 17.00).

NIE CZEKAJ, SPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021! <--- Przejdź do formularza spisowego


Sprawdź dyżury rachmistrzów spisowych:
Dyżury rachmistrzów spisowych


Apel do mieszkańców - NSP 2021
Kliknij tutaj!

Aktualności

Treść

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w dniach od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzona na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

Na terenie Powiatu Pszczyńskiego kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach od 13 września do 22 października 2021 r.

Mężczyźni z terenu gminy Suszec - urodzeni w 2001 oraz w 2002 roku – obowiązani są stawić się do kwalifikacji wojskowej na godz. 13.00 w dniach od 21 do 28 września 2021 r. (zgodnie z otrzymanym wezwaniem imiennym) – w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 ul. Bogedaina 24 w Pszczynie.

Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu, zobowiązana jest zawiadomić o tym Wójta Gminy (osobiście lub kontakt telefoniczny: 32/ 449 30 94).

Należy pamiętać o dostarczeniu do kwalifikacji wojskowej następujących dokumentów:

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy oraz dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia (świadectwa) lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. w/w ustawy).

https://www.bip.powiat.pszczyna.pl/conf/bip.powiat.pszczyna.pl/grafiki/zalaczniki/14270/obwieszczenie-wojewody-slaskiego-z-26-lipca-2021-roku-o-kwalifikacji-wojskowej-w-2021-roku-pdf-2-96-mb.pdf

Opracowała: OCZ – E. Mikołajec

Tel. 32/ 449 30 94

1341100