Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Strona w budowie!

NUMERY TELEFONÓW RACHMISTRZÓW SPISOWYCH 1. PAN MACIEJ KOŁODZIEJ: 571 937 455, 2. PANI MARTA KRYMER: 571 937 678, 3. PANI DOROTA PIEKUT: 571 937 470 (od poniedziałku do piątku po godz. 17.00).

NIE CZEKAJ, SPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021! <--- Przejdź do formularza spisowego


Sprawdź dyżury rachmistrzów spisowych:
Dyżury rachmistrzów spisowych


Apel do mieszkańców - NSP 2021
Kliknij tutaj!

Aktualności

Treść

Zaprasza się mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2021 r. (niedziela) o godz. 1115 w remizo – świetlicy w Kryrach.

W przypadku braku wymaganej liczby uczestników (30 osób), zebranie w II terminie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 1130 bez względu na liczbę zebranych.

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo - finansowego Sołectwa na 2021 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznania środków z funduszu sołeckiego.
  5. Promocja programu „Czyste Powietrze”
  6. Promocja Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań NSP2021
  7. Zapytania i wnioski zebranych oraz odpowiedzi na zapytania.
  8. Zakończenie zebrania.

Sołtys Sołectwa Kryry

Wojciech Brudek                                     

1341110