Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Zaprasza się mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 18:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

W przypadku braku wymaganej liczby uczestników (100 osób), zebranie w II terminie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:15 bez względu na liczbę zebranych.

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo - finansowego Sołectwa na 2021 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznania środków z funduszu sołeckiego.
  5. Promocja programu „Czyste Powietrze”
  6. Promocja Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań NSP2021
  7. Zapytania i wnioski zebranych oraz odpowiedzi na zapytania.
  8. Zakończenie zebrania.

Sołtys Sołectwa Suszec

Grzegorz Dera

                                                                                

                                                                                                                                                                         

1810054