Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Strona w budowie!

Aktualności

Treść

W związku z możliwością uzyskania przez gminę dofinansowania z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie z zakresu usuwania wyrobów azbestowych - informuję, że mieszkańcy zainteresowani dotacją na ten cel, mogą składać wnioski  w Urzędzie Gminy Suszec  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 21 maja 2021 roku.

Z uwagi, iż WFOSiGW uzależnił wysokość dofinasowania od  wskaźnika  dochodów podatkowych  gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Gmina Suszec znalazła się w puli najmniej korzystnego dofinansowania i  może maksymalnie  wynieść:

  • dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest  do 40 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 480 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 320 zł) / Mg odpadów;
  • dla zbierania transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest  do 40 % kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 360 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 240 zł) / Mg odpadów.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Suszec lub pod numerem telefonu: 32 4493071. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.suszec.pl oraz  w urzędzie gminy.

1258995