Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Pomoc dla Ukrainy SZCZEGÓŁY

Wizyty w sprawach z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego należy umawiać telefonicznie. SZCZEGÓŁY

Aktualności

Aktualności

Treść

Od 1 maja 2021 r. odpady ulegające biodegradacji będą odbierane bezpośrednio  z nieruchomości.  Bioodpady należy gromadzić w pojemnikach. Wystawione w workach nie zostaną odebrane.                                                                                                                Ilość odbieranych odpadów z nieruchomości zabudowanych  budynkami jednorodzinnymi  jest limitowana i wynosi 120 l na każde 1-2 osoby zamieszkujące daną nieruchomość. Odbiór odbywać się będzie w miesiącach od kwietnia do października jeden raz  na dwa  tygodnie a w pozostałych miesiącach jeden raz w miesiącu. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie wyposażają się  w pojemniki  koloru brązowego z napisem BIO przystosowane   do obsługi przez specjalistyczne  środki transportu.

Bioodpady - co to takiego?

Bioodpady  to odpady organiczne powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin. Ulegają one naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji). Wybrane resztki organiczne można wykorzystać do produkcji kompostu, który zwiększa żyzność gleby.       

Bioodpady – jeżeli ich nie kompostujemy, wrzucamy je  do pojemnika luzem,  bez worków foliowych i innych opakowań.

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe  
 • trawę, liście i inne pozostałości roślinne
 • resztki żywności
 • skorupki jajek
 • fusy z kawy i herbaty
 • drobne gałązki, korę drzew i trociny
 • płynnych resztek jedzenia
 • kości i mięsa
 • odchodów zwierząt
 • popiołu
 • ziemi i kamieni
 • pampersów i innych środków higienicznych
 • innych odpadów komunalnych

 

1575574