Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP znacznych ograniczeń w życiu publicznym, spowodowanych wzrastającą liczbą zachorowań na COVID-19, Centralne Biuro Spisowe informuję, że na bieżąco śledzi rozwój sytuacji pandemicznej, analizuje konieczność wprowadzenia zmian w organizacji zbierania danych od respondentów i monitoruje postęp realizacji spisu. Tym samym – mając na względzie zdrowie rachmistrzów
i respondentów – CBS w dalszym ciągu rekomenduje realizację wywiadów telefonicznych jako wywiadów bezpiecznych w dobie epidemii. Jednocześnie – na obecnym etapie rozwoju pandemii – CBS nie wprowadza zakazu realizacji wywiadów bezpośrednich, zaznaczając przy tym, że tak jak dotychczas decyzję podejmuję rachmistrz w uzgodnieniu z ZWKS, a zgodę wyraża respondent. Jednocześnie przypomina się o zasadach postępowania wprowadzonych komunikatem z dnia 8 października br. W następstwie stałego monitorowania sytuacji pandemicznej, mogą być wydane kolejne komunikaty.                                                                                            

                                                            /-/  Janusz Dygaszewicz

                                                 Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego                                

                                                   Dyrektor Centralnego Biura Spisowego