Ankieta dotycząca wypracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Suszec oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Suszec!

W związku z przygotowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

w Gminie Suszec na lata 2021 - 2026, która będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju Naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu problemów społecznych występujących na jej obszarze.

Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym
i  wypełnienie ankiety, dzięki której poznamy państwa opinie i potrzeby.

Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się na stronie internetowych Urzędu Gminy Suszec oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu pod adresem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnEZr1JRj1sgCGCELovGqt1ElaetJDDAAFzgN0irRjK8Dg_w/viewform.