Wyróżnienia i Podziękowania dla pracowników Oświaty Gminy Suszec

Dzień 14 października od wielu lat kojarzy  się  nam wszystkim z popularnym Dniem  Nauczyciela  czy  Dniem  Edukacji.  W 2020 r.  jest jakże odmiennym świętem niż wszystkie inne w minionych  latach.  Pandemia koronawirusa spowodowała to, iż po raz pierwszy  nie będzie  uroczystej  akademii.  Żeby nie narażać nikogo  na zakażenie  wirusem uczniowie szkół podstawowych, którzy zostali  wyróżnieni stypendium Wójta  za szczególne osiągnięcia w nauce roku szk. 2019/20 oraz ich rodzice  zostaną  uhonorowani  w kameralnej  atmosferze, bez swoich pedagogów  i opiekunów. Również tradycyjne  nagrody Wójta Gminy Suszec dla nauczycieli i dyrektorów  szkół i przedszkoli przyznawane za szczególne  za osiągnięcia  dydaktyczno – wychowawcze,  będą  wręczane w małym gronie.  Nie będzie  z tej okazji   jak zawsze,  mile odbieranych występów artystycznych uczniów.  Dzisiaj musimy być razem z tymi pedagogami i nauczycielami, którzy przyczynili się do sukcesów  uczniów odpowiedzialnie i z poświęceniem prowadzili w ubiegłym roku szkolnym naukę, a od  24 marca 2020 r.  zdalne nauczanie.   Od 1 września br.  przystąpili  oni do  stacjonarnej nauki w  podwyższonych  rygorach sanitarnych i epidemicznych.  W chwili obecnej  żyjemy dniem dzisiejszym i nauczyciele  autentycznie pracują w dużym stresie.  Jak   pogodzić  efektywną naukę z  własnym zdrowiem, wymogami sanitarno – epidemicznymi i aby nie doszło  do ponownego zamknięcia szkół.  Rodzice  pomimo wielu obaw
o zdrowie swoich dzieci autentycznie są  zadowoleni, że  w końcu ruszyła normalna nauka. Oby trwała jak najdłużej i żeby nie było w szkołach żadnych zakażeń ani wśród uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

                 Dziękujemy   dyrektorom  naszych placówek, którzy tak dzielnie i z poświęceniem własnego czasu przygotowali szkoły i przedszkola do nowego roku szkolnego 2020/21,  zgodnie z wymogami epidemicznymi, w tym  m. innymi  przygotowanie procedur zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego  oraz  dostosowali  organizację nauczania  i opieki do warunków lokalowych w szkole i wymogów reżimu sanitarnego.  Dziękujemy pracownikom obsługi i administracji za codzienny trud utrzymania  pomieszczeń  szkolnych  do wymogów sanitarnych i dbanie o bezpieczeństwo uczniów. Dziś chcemy podziękować wszystkim tym, którzy podjęli  to wezwanie.  Na dziś  wiemy tyle, że ten wirus jest nieprzewidywalny  i nie wiadomo, jak potoczy się  ten  bardzo ryzykowany  okres.  Jak na razie rosną statystyki zakażeń w skali kraju.  Póki co  w naszych szkołach  nie było   potrzeby przechodzenia na nauczanie zdalne. Oby było tak dalej.

               Oto lista nagrodzonych nauczycieli i dyrektorów szkół  nagrodą Wójta Gminy Suszec
za szczególne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w roku szkolnym 2019/20 : Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mizerowie:  Danuta Wuzik  oraz Bogusława Krutak- Gałuszka;  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kryrach: Alina Kunicka- Kumor, Alina Gruszka oraz Anna Antończyk; Przedszkole Suszec: Krystyna Helik, Joanna Waleczek- Sikora oraz Róża Dubiel;  Zespół Szkolno- Przedszkolny
w Rudziczce: Mariola Zyzańska oraz Magdalena Merkel; Szkoła Podstawowa w Suszcu: Anna Hoinkis, Renata Zając oraz Aneta Hanak; Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radostowicach: Joanna Gruszczyńska, Izabela Daroszewska oraz Małgorzata Jakubik;  Szkoła Podstawowa w Kobielicach:  Ewa Dziurosz oraz Renata Ławniczek.                        

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendium Wójta dla ucznia szczególnie uzdolnionego:

Jacek Krymer – Szkoła Podstawowa w Suszcu Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Matematyki. Opiekun: Anna Hoinkis, Daromiła Faruga
Małgorzata Baster – Szkoła Podstawowa w Kobielicach.
Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.  Opiekun Maria Kościelny
Inga Pasek – Szkoła Podstawowa w Kobielicach. Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii, Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Opiekun Alicja Pietras
Uczennica   wyróżniona dyplomem Wójta  Gminy Suszec dla ucznia  szczególnie uzdolnionego za rok szkolny 2019/2020

Julia Ulner – Szkoła Podstawowa w Kobielicach. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura” ,  pod patronatem MEN i Biskupa Kościoła  Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce . Opiekun Maria Kościelny

Dyrektor GZUW
Zbigniew Łoza