Godziny funkcjonowania PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

U W A G A  !

od listopada  2020 r.

 

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA ODPADÓW   KOMUNALNYCH (PSZOK)

w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ 2

 

 będzie czynny do odwołania  w następujących dniach:

 

 wtorki, środy i piątki   w godz. 1530   - 1800

             soboty                w godz.  800  - 1500

 

Z uwagi na obecną sytuację w kraju i wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego,  proszę mieszkańców o przestrzeganie  wprowadzonych obostrzeń oraz zachowanie  wszelakich środków ostrożności w  trakcie oddawania  odpadów w PSZOK-u.      

                                                                             

                                                           Wójt Gminy Suszec