Zapraszamy na Zebrania Wiejskie dotyczących podziału środków z Funduszu Sołeckiego na 2021 r.

Terminy Zebrań Wiejskich w Gminie Suszec dotyczących podziału środków z Funduszu Sołeckiego na 2021 r.:

  1. Suszec02.09.2020 r. godz. 18:00 – Sala GOK
  2. Mizerów  - 11.09.2020 r. godz. 17:00 – Remizo-świetlica
  3. Radostowice15.09.2020 r. r. godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa
  4. Kobielice16.09.2020 r. godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa
  5. Kryry22.09.2020 r.  godz. 18:00 – Remizo-świetlica
  6. Rudziczka26.09.2020 r. godz. 17:00 – Remizo-świetlica

W związku z epidemią koronawirusa Zebrania Wiejskie odbywać się będą z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Każdy mieszkaniec powinien mieć ze sobą maseczkę, którą przed wejściem na salę należy założyć zakrywając nos i usta; przed wejściem na salę należy zdezynfekować ręce, a podczas całego zebrania należy zachowywać bezpieczny odstęp od pozostałych uczestników zebrania.