Nowa odsłona programu CZYSTE POWIETRZE

Dnia 15.05.2020  rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w nowej odsłonie programu CZYSTE POWIETRZE. Wprowadzone zmiany w Programie m.in. upraszczają i skracają proces przyznawania dotacji, zmieniają wysokość dotacji oraz kryteria dochodowe. Skracają również czas rozpatrywania wniosku o dofinansowanie z 90 do 30 dni.

W nowej wersji Programu obowiązują dwa poziomy dofinansowania:

1.     Podstawowy poziom dofinansowania  – dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych

- dochody roczne wnioskodawcy nie mogą przekroczyć  100 000 zł

2.     Podwyższony poziom dofinansowania – dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych

- dla wnioskodawców, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwie domowym nie przekracza:

1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym

1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do podwyższonego poziomu dofinansowania będzie odbywał się w późniejszym terminie, na podstawie odrębnego ogłoszenia, po wejściu w życie zmian legislacyjnych umożliwiających wydawanie gminom zaświadczeń o dochodach.

Wprowadzone zmiany w Programie  dają możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Dofinansowane mogą być również przedsięwzięcia zakończone pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Informacje są udzielane na bieżąco przez pracownika Urzędu Gminy Suszec pod numerem telefonu 32 449 30 67.

Więcej informacji można również znaleźć na stronach Programu Czyste Powietrze

https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu

https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/