Zarządzenie Nr GZUW/05/2020 Wójta Gminy Suszec z dnia 20 maja 2020 roku

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec ukazało się Zarządzenie Nr GZUW/05/2020 Wójta Gminy Suszec z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a także uczniów klas I-III w szkołach podstawowych, zajęć rewalidacyjnych, konsultacji uczniów klas VIII oraz zajęć w bibliotece szkolnej, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aby zapoznać się z treścią tego zarządzenia, kliknij tutaj.