Przedszkola gminne, oddziały przedszkolne oraz edukacja w klasach I – III zawieszona do 31 maja 2020 r.!!

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników szkół i przedszkoli i dużą liczbę nowych i nieprzewidywanych wcześniej zakażeń koronawirusem, a także osób będących na kwarantannach na terenie gminy i powiatu pszczyńskiego, na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli do 31 maja 2020 roku przedszkola i oddziały przedszkolne oraz edukacja przedszkolna w klasach I – III zostaje zawieszona. Dotyczy to również konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII, z tych przedmiotów, z których w dniach 16 – 18 czerwca br. odbędą się egzaminy ósmoklasisty.

Nieprzewidywany wzrost zakażeń na terenie gminy zmusza nas do zachowania szczególnej ostrożności, mając na uwadze dobro całej wspólnoty.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej na naszym terenie, dalsze decyzje do końca roku szkolnego będą podejmowane z zachowaniem bezpieczeństwa i poprawą sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu pszczyńskiego.

 

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas