Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Suszec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020