Lokalne eliminacje do etapów regionalnych Konkursu Recytatorskiego „OKR 2020”

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie i Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach  zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w
lokalnych eliminacjach do etapów regionalnych Konkursu Recytatorskiego
„Mały OKR 2020” dla dzieci ze szkół podstawowych oraz Konkursu
Recytatorskiego „OKR 2020” dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i
osób dorosłych.

Eliminacje lokalne odbędą się 9 marca 2020 roku w sali widowiskowej
GOK w Suszcu, a dla osób chętnych warsztaty przygotowujące do tych
eliminacji 28 lutego 2020 roku. Dzieci mogą brać udział w konkursie tylko pod opieką nauczyciela, instruktora, ewentualnie innego opiekuna. Karty
zgłoszenia i regulaminy można pobrać ze strony www.kulturasuszec.pl i wypełnione dostarczyć do sekretariatu GOK w Suszcu w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2020 roku.

„OKR” oraz „Mały OKR” są konkursami ogólnopolskimi, których celem jest
nie tylko krzewienie kultury słowa wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych. „Mały OKR” ma za zadanie przygotowanie najmłodszej grupy
wiekowej do przyszłego udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
dla starszej młodzieży i dorosłych, który w tym roku odbywa się już 65
raz i jest wydarzeniem bardzo prestiżowym. 

Wszelkich informacji w sprawie lokalnych eliminacji do konkursu
udziela Agnieszka Zielonka-Mitura, tel. 32 212 44 91 wew. 21, e-mail:
aga@kulturasuszec.pl.