Sprzedaż drewna pozyskanego z lasu położonego w Suszcu w oddziale 1-d, na działce nr 2373/77