Zaproszenie na spotkanie z ekspertem nt. naboru wniosków w konkursie Innowacje w MŚP

13 lutego 2020r.  Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zaprasza na spotkanie z przedstawicielem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Konsultacje będą prowadzone indywidualnie, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu chęci udziału w spotkaniu.
 
30 stycznia startuje/wystartował nabór w konkursie Innowacje w MŚP
Firmy mikro, małe i średnie mogą pozyskać nawet do 5.000.000 zł wsparcia na inwestycje
w innowacyjne produkty/usługi czy technologie.
Obok zakupów maszyn, urządzeń czy oprogramowania, do dofinansowania kwalifikują się również wydatki na budowę/rozbudowę firmy niezbędne do realizacji projektu.
Nabór wniosków do 31 marca 2020 r. prowadzi Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.
Szczegóły naboru dostępne są na: http://scp-slask.pl/lsi/nabor/500
Konkurs Innowacje w MŚP realizowany jest w ramach Działania 3.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
 
Dla kogo?:
firmy mikro, małe, średnie
 
Na co?:
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zakup nieruchomości zabudowanych,
robót i materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji projektu;
wprowadzenie na rynek innowacji produktowych i usługowych;
innowacja minimum w skali województwa śląskiego;
wymagana opinia o innowacyjności.
 
Ile?:
min. wartość dofinansowania: 100 tys. zł
max. wartość dofinansowania: 5 mln zł
max. poziom dofinansowania: 45%
 
Spotkanie z przedstawicielem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości  to doskonała okazja by w ramach konsultacji indywidualnych porozmawiać o pomyśle na projekt, dokumentacji konkursowej, kryteriach wyboru i oceny projektów, czy kwalifikowalności wydatków.
 
Termin: 13 lutego 2020r.
Miejsce spotkania: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie (II piętro, pok. nr 18)
Godziny – konsultacje będą prowadzone indywidualnie, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu chęci udziału w spotkaniu.
Dane kontaktowe: Katarzyna Włach, tel. 32 210 27 34.