Terminy zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Suszec

Sołectwo Kobielice – 11 lutego 2020 r. godz. 17:00 Szkoła Podstawowa

Sołectwo Suszec – 13 lutego 2020 r. godz. 18:00 Sala Gminnego Ośrodka Kultury

Sołectwo Mizerów – 12 lutego 2020 r. godz. 17:00 Remizo-świetlica

Sołectwo Kryry – 16 lutego 2020 r. godz. 11:15 Remizo-świetlica

Sołectwo Radostowice – 18 lutego 2020 r. godz. 17:00 Szkoła Podstawowa

Sołectwo Rudziczka – 28 lutego 2020 r. godz. 17:00 Remizo-świetlica