Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem części  nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Suszec, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Suszcu. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Suszec– tel.32 449 30 73 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.