III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ŁOWIECKA - ZDJĘCIA

W dniach 25-26 listopada odbyła się organizowana przez Gminę Suszec już po raz trzeci międzynarodowa konferencja pn. „Rola i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym”. W organizację tegorocznej edycji włączyli się Województwo Śląskie, Gmina Pszczyna, Powiat Pszczyński, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Pszczyński Klub Świętego Eustachego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Śląska Izba Rolnicza w Katowicach i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Środowiska oraz Marszałek Województwa Śląskiego, zaś patronatu medialnego udzielili TVP 3 Katowice, Brać Łowiecka, Aura, Nowiny Suszeckiej Gminy, Gazeta Pszczyńska, portal pless.pl. Wydarzenie zostało także dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W tym roku na zaproszenie organizatorów odpowiedziało blisko 200 osób z całego kraju oraz goście ze Słowacji.

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji spotkali się w Stajniach Książęcych Muzeum Zamkowego w Pszczynie, a drugiego dnia gościli w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. Tematyka pierwszego dnia konferencji dedykowana była szerokiemu kręgowi osób z przestrzeni zarządczej samorządu terytorialnego, samorządu rolniczego, Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego, politykom, Policji i wszystkim tym, którzy zajmują się szeroko rozumianym zarządzaniem środowiskiem przyrodniczym. Tematyka drugiego dnia, o charakterze bardziej dydaktycznym, dotykająca bardzo praktycznych elementów związanych z zadaniami łowiectwa, dedykowana była szerokiemu kręgowi samorządowców, rolników, leśników, myśliwych i wszystkim tym, dla których ten obszar jest ważnym czy ciekawym elementem życia.